SLOKOV PYRO THERM 20 - Zplynovací kotel

Kód: PYRO 20
Značka: Slokov
ZDARMAZDARMA
pyrotherm 2022 1
70 643 Kč 58 382,64 Kč bez DPH
1 - 2 týdny

certifikovany prodejce

Detailní informace

Doprava zdarma*

Detailní popis produktu

Ocelové zplynovací kotle PYRO THERM pro spalování kusového dřeva. Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN 2015/1189. Vysoká účinnost spalování (minimální množství popele) + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření.

Hlavní výhody kotlů SLOKOV PYRO THERM:

 • Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189
 • Na kotle Pyrotherm lze žádat dotace v rámcí Kotlíkových dotací
 •  Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření, minimální množství popele
 •  Silný odtahový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný provoz, kotelnu bez kouře
 •  Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
 •  Kotel standardně vybaven chladící smyčkou proti přetopení = nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalinovým termostatem = automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva
 •  Žárobetonové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C
 •  Léty prověřená kvalita českého výrobce
 •  Nenáročná obsluha a čištění kotle
 •  Otevírání dvířek lze upravit na pravostranné i levostranné

Kotle PYRO THERM jsou zařazeny podle ČSN EN 303-5 do třídy 5. Podle této normy musí být kotle připojeny k akumulačnímu zásobníku, který slouží k odvádění přebytečného tepla.

Ocelový teplovodní zplynovací kotel PYRO THERM 20 pro spalování kusového dřeva.

 • Plní třídu 5 dle ČSN EN 303-5 a normu EKODESIGN
 • Lze používat i po roce 2022
 • Záruka 3 roky (záruční a pozáruční servis)
 • Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření, minimální množství popele

Teplovodní ocelový zplynovací kotel pro spalování kusového dřeva

Kotel je svařen z ocelových plechů. Vnitřní prostor je rozdělen na přikládací šachtu, spalovací komoru a výměník, kterým proudí spaliny ke kouřovému hrdlu. Přikládací šachta je v horní části kotle, dno přikládací šachty tvoří tryska, která směřuje plamen dolů do spalovací komory. Tryskou je do plamene přiváděn sekundární vzduch pro zajištění dokonalého spalování. Ze spalovací komory proudí spaliny přes trubkový výměník a ventilátor do komína.

Pro snadné přikládání paliva má kotel velké přikládací dvířka, která při otevření automaticky otvírají spalinový průduch. Ten zajišťuje odsávání spalin z prostoru kolem dvířek během přikládání. Při otevření dvířek se navíc otáčky ventilátoru zvýší na maximum, takže je téměř všechen kouř uvolňující se při přikládání odsáván do komína.

 

Použití kotle, palivo

Ocelové teplovodní kotle PYRO THERM jsou zdrojem tepla vhodným pro vytápění bytů, rodinných domků, provozoven a obdobných objektů s tepelnou ztrátou 15-30 kW. Otopný systém může být s otevřenou nebo tlakovou expanzní nádobou, samotížným nebo nuceným oběhem otopné vody, s maximálním přetlakem 200 kPa.

Kotle PYRO THERM jsou určeny pro spalování suchého dřeva, s maximální vlhkostí do 20%, tj. přířezů z kulatiny do pr. 100 mm a délky 330 mm popřípadě 500 mm (podle velikosti kotle), resp. štípané dříví s kůrou nebo bez kůry. Výrobce doporučuje palivo ukládat do přikládací šachty podélně, aby docházelo k plynulému odhořívání a sesuvu paliva. Při použití tzv. „netvarů“, je nutný zvýšený dohled obsluhy.

Dobrá funkce je podmíněna kromě odborné instalace také potřebným komínovým tahem a správnou obsluhou.

Kotle PYRO THERM jsou zařazeny podle ČSN EN 303-5 do třídy 5. Podle této normy musí být kotle připojeny k akumulačnímu zásobníku, který slouží k odvádění přebytečného tepla.

 

Kotlíkové dotace

Tento kotel je určen na kotlíkové dotace.
Více informací naleznete zde:
https://svt.sfzp.cz/vyrobek/SVT30860

 

Legenda

1 – Ovládací panel
2 – Víko výměníku
3 – Klapka primárního vzduchu
4 – Kouřovod
5 – Odtahový ventilátor
6 – El. svorkovnice
7 – Vstup topné vody
8 – Vypouštěcí kohout
9 – Vstup a výstup chladící smyčky
10 – Výstup topné vody

A – výška kotle 1185 mm
B – hloubka kotle 930 mm
C – šířka kotle 680 mm
D – výška osy kouřovodu 950 mm
E – hloubka přikládací šachty 400 mm
Průměr kouřového hrdla (vnější) 160 mm
Vstup a výstup topné vody Nátrubek G1 1/2“ vnitřní závit

 

 

11 – Ovládací panel
12 – Přikládací dvířka
13 – Palivová šachta
14 – Přívod sek. vzduchu
15 – Keramika palivové šachty
16 – Dvířka spal. komory
17 – Spalovací komora
18 – Trubkový výměník
19 – Odtahový ventilátor
20 – Spalinové hrdlo
21 – Víko výměníku

 

 

31 – Tryska
32 – Těsnící šňůra trysky 10×10
33 – Bok trysky pravý
34 – Těsnící šňůra boční 20×20
35 – Bok trysky levý
36 – Vymezovací kostka přední, zadní (pouze u 25,30kW)
37 – Těsnící šňůra přední zadní 20×20
38 – Těsnění sekundárního vzduchu
39 – Bok spalovací komory
40 – Dno spalovací komory